COCC NCC BDN JORN URBAIN 02

Wissel van de wacht bij de Marine

28.6.2023

Divisieadmiraal Tanguy Botman doet zijn intrede tijdens Dag van de Marine

 

Divisieadmiraal Tanguy Botman neemt de fakkel over als Commandant van de Marine. Aftredend Viceadmiraal de Beurme heeft er alle vertrouwen in dat zijn opvolger de Marine in goede vaarwateren zal brengen: “Het was voor mij een eer om jullie te dienen als commandant van de Belgische Marine. Ik dank jullie voor jullie steun en toewijding aan onze Marine. Samen hebben we veel bereikt en ik ben ervan overtuigd dat jullie onder de leiding van mijn opvolger, Admiraal Tanguy Botman, nog veel meer zullen bereiken in de toekomst.” 

 

Commander of the Navy Reserve

Viceadmiraal De Beurme had ook nog een dankwoord klaar voor Kapitein-ter-zee Van Raemdonck (*) , Commandant van de Marinereserve: “Mede door uw inzet en engagement zijn we er samen in geslaagd de reserve van de Marine niet alleen op de kaart te zetten, meer nog, u heeft er voor gezorgd dat de reserve een onmisbaar en geïntegreerd onderdeel is geworden van onze Marine… U bent geen enkele inspanning uit de weg gegaan om de reserve van de Marine uit te bouwen tot een betrouwbare partner voor de Marine die bijdraagt bij het uitvoeren van al onze taken. De reservisten zijn alom tegenwoordig: aan boord van de schepen, ontplooid in staven van internationale operaties, in alle directies van de Marine, maar ook op de Defensiestaf”.

 

(*) Kapitein-ter-zee Van Raemdonck is tevens de voorzitter van het Koninklijk Marine Kadettenkorps België.

Foto van links naar rechts : Viceadmiraal De Beurme, Kapitein-ter-zee Van Raemdonck